Praha Music Center spol. s r. o. - organizačná zložka Slovensko
O firme
Distribuované značky
Zoznam predajní
Kontakty a sídlo
Reklamácie
B2B-PMC
 
Instruments@PMC 2018
Audio@PMC 2019
Lifestyle@PMC 2018
Schecter Acoustics
Drums@PMC 2019
DigiTech/DOD novinky
 

Postup pri reklamácii tovaru.
-
Reklamácia v záručnej dobe
Záručná doba na všetok tovar mimo tovaru ktorý podlieha spotrebe, je 2 roky. Záručná doba začína plynúť dňom predaja tovaru ktorý je vyznačený na pokladničnom doklade. Pri reklamácii je potrebné kompletne vyplniť reklamačný protokol (k stiahnutiu tu) a predložiť kópiu pokladničného dokladu.

Postupujte nasledovne:
• Tovar spolu s vyplneným a vytlačeným reklamačným protokolom zabaľte a pripravte pre kuriéra
• Vyplnený reklamačný protokol a naskenovaný pokladničný doklad zašlite na adresu:
objednavky@prahamusic.sk spolu s informáciou o váhe a rozmeroch zásielky
• Budeme Vás informovať o termíne vyzdvihnutia zásielky kuriérom
• 30-dňová lehota na záručnú opravu začína plynúť dňom vyzdvihnutia zásielky
• Pre informácie o priebehu záručnej opravy kontaktujte servis@pmc.cz prípadne sa informujte
telefonicky na čísle 035 640 1982

Pozáručný servis:
Pozáručný servis zabezpečuje servisné stredisko v ČR. V prípade ak máte záujem o pozáručný servis, zašlite na adresu servis@pmc.cz informačný mail, kde budú uvedené tieto informácie:
• Názov a typ tovaru
• Popis závady
• Vaše tel. číslo a kontaktná adresa

Ak do 48 hod. neobdržíte informácie o postupe riešenia Vášho dopytu na pozáručný servis, informujte nás
na objednavky@prahamusic.skReklamačný protokol na stiahnutie